בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

ציוד במוסך החייב בביצוע בדיקות תקופתיות  ויזומות
תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות בדיקה תקופתית למתקנים וציוד המשמשים לעבודה, שבמקרה כשל עלול לגרום לתאונות קטלניות ונזק רב לרכוש.
הבדיקות התקופתיות משמשות כאמצעי יעיל להבטחת תקינותם של המתקנים והציוד המשמשים לעבודה ומניעת כשל בזמן עבודה, כתוצאה מבלאי מצטבר.
הבדיקות התקופתיות חלות על סוגי הציוד הבא:

 • ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה

 • קולטי אויר.

 

ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה

 • הציוד היה במצב שמיש וללא פגם גלוי.

 • סימון ברור של עומסי העבודה הבטוחים שלהן, כולל של מצבי הפעולה וההטיה השונים (במקרה של זרוע עגורן).

 • אין להעמיס מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על העומס המותר.

 • מנהל מקצועי של המוסך או בעליו אחראים להזמנת בודק מוסמך לצורך הבדיקה.

 • מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות לפחות אחת ל- 14 חודש ע"י בודק מוסמך.

 • אבזרי הרמה, חייבים בבדיקה של בודק מוסמך, כל 6 חודשים (בהתאם לתקנות הבטיחות).

 

סוגי ציוד ואביזרי חילוץ/הרמה:

 • כננת חילוץ המורכבת על רכב, או כלי מיוחד אחר.

 • כננות קבועות המיועדות לבחינה/ניסוי ציוד או לשימוש אחר.

 • מתקנים מיוחדים לגרירת / חילוץ רכב

 

ציוד הרמה:

 • עגורנים או התקני הרמה המורכבים על רכב  או רכב מיוחד אחר 

 • עגורנים ניידים בהנעה עצמית, עגורנים להרמת אדם, בימות הרמה.

 • התקני הרמה או התקני גרירה המורכבים על רכב גרר/חילוץ.

 • מלגזות, מזלגוני הרמה, עגלות להרמת משטחים.

 • גלגלות הרמה ידניות, פניאומאטיות,הידראוליות וחשמליות.

 

אביזרי הרמה:

עבותות פלדה, חבלים,שרשראות, גלגלות כבל, חבל ושרשרת, מחברי כבל, שרשרת ומחברי אביזרים, סגירים, טבעות, מתאמי גרירה, חילוץ והרמה, אונקלי הרמה, מותחני כבל ושרשרת, מותחנים בורגיים,  מתלי הרמה ומכללי תלי, מזלגות הרמה למלגזות, מאריכי מזלגות הרמה למלגזות, אביזרי גרירה כמו מוטות, עוגנים וגלילי עץ, וכל זאת, מכל הסוגים.

 

קולטי אויר
 להלן אמצעי הזהירות בהן יש לנקוט בטיפול בקולט אויר:

 • הקולטים על כל חלקיו יהי במצב שמיש וללא פגם גלוי.

 • במדחס הצמוד לקולט האוויר יש לוודא גידור נאות של גלגלי הרצועה וחלקים נעים אחרים.

 • באחריות המנהל המקצועי, או בעל המוסך, לזמן בודק מוסמך לבדיקת הקולט.

 • קולט אויר מחויב בבדיקת לחץ הידרוסטטית  ע"י בודק מוסמך כל 26 חודש.
  בתום 10 שנים ו-16 שנים מיום הפעלתו הראשונית וכל 4 שנים נוספות, או עפ"י קביעת מפקח עבודה אזורי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים