איכות הסביבה 

כיצד חברת שלהבת תסייע בשמירה על איכות הסביבה? 

יעוץ וניהול סיכוני סביבה: ביצוע סקרי סיכונים, הכנת תוכניות בטיחות, תיקי מפעל ותיקי שטח. יעוץ ותכנון למערכת גילוי אש, הכנת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים, טיפול בהיתר רעלים, יעוץ ותכנון פתרונות ליצור, שינוע ואחסנת חומרים מסוכנים, טיפול במערך החירום המפעלי, הכנת צוותי חירום ותרגולים למצבי אמת, שילוב סיכוני עבודה וסביבה. 

 

ייעוץ ותכנון מערכות למניעת מזהמים: זיהוי מזהמים בתהליכי העבודה, ניטור מזהמים, הערכת השפעתם ומציאת פתרונות. הקמת מערכות למניעת מזהמים או הפחתת השפעתם לסביבה, תוך מתן חלופות טכניות ותקציביות התואמות לכיס הלקוח ודרישות החוק. 

 

ביצוע תסקירי סביבה: כתיבה והכנת תסקירי סביבה, הנדרשים על פי חוק, תוך שימוש במומחים ובתוכנות מתאימות. 

 

חוות דעת מומחה: מתן חוות דעת לאחר אירוע, תקרית או תאונה. 

בחינת משמעויות לתובע ונתבע, הכנת עדות מפורטת של עד מומחה והופעה על פי הצורך בבית משפט. 

 

ליווי לקבלת 14001 ISO: ליווי מפעלים וארגונים שונים לקבלת התקן הישראלי ת"י ISO 14001. בליווי נכלל יעוץ ראשוני, כתיבת מדריך איכות סביבה, הדרכה והטמעת תהליכי איכות סביבה. התהליך מלווה בביצוע מבדק סופי מקדים מטעמנו וליווי בפועל בעת בדק של מכון תקנים חיצוני.

 

תחזית זיהום אוויר: קרא עוד

בקרוב יהיה כאן אוויר נקי ובריא יותר: 700 חיי אדם ינצלו כל שנה. קרא עוד

מה צריך לבדוק?

פליטות לאוויר

איתור שפכים

איתור מקורות זיהום קרקע

ייעוץ בנושאי פסולת

כיצד לטפל במטרדי ריח

כיצד לטפל במטרדי רעש

ביצוע סקר פערים לעומת ה- BAT GAP ANALYSIS

ביצוע סקר סביבתי - אוויר

ביצוע סקר סביבתי –שפכים