מלגזות

מלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה

נושאי המשימה

נושא משימה מספר 26-001:

הוטלה עליך משימה, להיות שותף בבחירת מלגזה מתאימה לצרכי המפעל.

מוצגים לפניך הנתונים הבאים:

-

המלגזה אמורה לנוע בתוך המפעל, בתוך המחסן המיועד לאחסון תוצרת ובין המחסן למשאית המובילה.

- במחסן קיימים שטחי אחסון שונים שהגבוה בהם בגובה של 7 מטרים.

בהתעלמות מהמרכיב הכספי של מחיר המלגזה:

א.

באיזה סוג מלגזה תבחר?

ב.מהן הסיבות לבחירה זו?

הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין את שם האתר ושם המאמר.

 

 

 

נושא משימה מספר 26-002:
נסח רשימת תיוג (tsiL-kcehC) לבדיקת מלגזה ממונעת מסוג מסויים ובה 30 פרטי בדיקה לפחות. ברשימת התיוג התייחס ל:

-חוקים ותקנות.

- מבנה המלגזה.

- תפעול המלגזה.

- אחזקת המלגזה.

הבא דוגמא מתוך אחד האתרים שבביביליוגרפיה וציין את שם האתר ושם המאמר. 

l

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים