בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

מענבי פלדה

1. מענבי פלדה מיועדים לעמוד בטמפרטורה עד 200 מעלות צלזיוס. 

2. כבל פלדה עלול להיפגע משיתוך בחשיפה לחומצות.

3. מהדקי כבל המשמשים לחיבור כבלים, קובעים את העומס על המענב. המחברים נושאים כ 75 עד 100% מעומס הקריעה של       הכבל.

4. עומס העבודה הבטוח של המענב תלוי גם בשיטת ההרמה – דהיינו שיטת חיבור המענב למטען.

5. סוג החיבור תלוי בחומר המיועד להרמה, מגבלת העומס הבטוח של המענב, קיום טבעות הרמה של המטען, התאמת הכבל ל        מרווח, הגובה בסביבת העבודה ועוד.

6. יש להעמיס את הכבל על פי עומס העבודה הבטוח לזוויות הפתיחה השונות.

7. חשוב להקטין עומסים דינמיים – דהיינו למזער את המתח בכבל באמצעות עצירות והתחלות פעולה איטיות.

8. יש לשמור על מענבי כבל פלדה כשהם משומנים היטב. יש לבדוק את השימון לעיתים קרובות.

9. יש לאחסן את המענבים על מדפים במקום נקי ויבש.

10. יש לקשור את המענב מעל מרכז הכובד של המטען המורם.

11. יש להימנע מפגיעות בכבל, בהשפעת לחות, חומצות ובסיסים וטמפרטורות גבוהות.

12. יש לוודא שהמענבים נבדקו ע"י בודק מוסמך לפני הכנסתם לשימוש ובכל 6 חודשים, כנדרש בחוק.


ומה אסור לעשות:

1. אסור לכרוך מענבים סביב פינות חדות. 

2. כאשר אין ברירה, יש להגן על המענב באמצעות ריפוד הפינות במגינים או בלוחות עץ.

3. אין להשתמש בכבלים בעלי עיוות "עין".

4. אסור להחליק מטען לאורך הכבל.

5. אין להשתמש בחיבור מענב יחיד להנפת מטען שלא ניתן לבקר את תנועתו. תנועות סיבוביות של המטען עלולות לגרום לפרימת      מכבל ולהיחלשותו.

6. אסור לבצע הרמה ו/או עצירה פתאומית בהורדה או בהרמת המטען.

 

מענב שרשרת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים