מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

עבודה והספק חשמליים
 
לאחר שראינו מהו הזרם החשמלי והבנו את הקשר בין עצמת המתח לעצמת הזרם החשמלי -

חוק אוהם - עלינו להבין מהם עבודה והספק חשמליים.
 
כאשר זורמים האלקטרונים בתוך המוליך החשמלי הם מבצעים עבודה, שבדרך כלל מלווה בחום -

גע בכבל החשמלי של המזגן לאחר פעולה ממושכת.
לדוגמא: אם על נורת ליבון רשום 220v/60w ניתן לאמר שההספק שהמנורה מפיקה ב 220v יהיה שווה ל - 60w.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים