טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

הרכבה ופרוק טפסה – גורמים שכיחים לתאונות - נקודות עיקריות (המשך)

מניעה אפשרית של ההתאונה

ידיעת סוג הבטון ופירוק הטפסות לאחר פרק זמן המתאים לסוג זה, לפי התקן.

שימוש באדני עץ או באדני מתכת, העומדים בדרישות תקנות הבטיחות בנושא עבודות בנייה (ס' 88 שם).

בכל מקרה של שימוש בתומכות הארוכות מ-4 מטרים, נדרש תכנון מיוחד על-ידי מהנדס או הנדסאי

יש לבנות מערכת טפסות שהתומכות מקושרות זו לזו בקושרות אופקיות ואלכסוניות, להקניית קשיחות ויציבות למערכת.

שימוש בקושרות ובתומכות העשויות מאותו חומר ושימוש באמצעי חיבור מתאימים. אין להשתמש למטרה זו בחוטים שזורים.

בכל מקרה שגובהה של דופן צדית עולה על 75 ס"מ, יש לבצע תכנון מיוחד, על-ידי מהנדס או הנדסאי.

גורמי תאונות

1. פירוק הטפסות לאחר זמן קצר מדי מרגע יציקת הבטון, עלול      לגרום להתמוטטות.

2. שימוש בבלוקים, לבנים, מרצפות ואלמנטים שבירים בתור          בסיס לתומכות, יוצר סכנה של קריסת המערכת.

3. הצבה של תומכות אנכיות לטפסות אופקיות, בשני רבדים          (קומות).

4. התקנת טפסות ליציקת אלמנטים אופקיים, בלי להבטיח את        התומכות האנכיות, העלולות לקרוס כתוצאה משימוש לא נכון      בקושרות אופקיות.

5. שימוש בקושרות עץ לתומכת ממתכת.

6. טפסות לקורות בעלות דופן צדית גבוהה, חשופות לסכנה שהבטון ייצור לחץ צדי על הטפסה, עד כדי פריצתה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים