"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 23001


  1. עליך לייצר לוח לביצוע מעקב ובקרה מסוג "פרט" לפרויקט הבא:

     - יצור של 25 חלקי קרונות רכבת משא בקו ייצור במפעל

  - יש לייצר 5 קרונות כל חודש

  - תהליכי הביצוע כוללים:

    - יצור קירות וגגות הקרונות

    - הרכבת קירות וגגות הקרונות

    - יצור חלקי פנים לקרון (חלונות, כסאות, דרגשים, שולחנות אוכל)

    - ביצוע חיווטי חשמל בקרון

    -  יצור "עגלת" הנשיאה והגלגלים לקרון

    - הרכבת "עגלת" הנשיאה והגלגלים לקרון

  שים לב – חלק מהתהליכים ניתנים ליצור במקביל (קבע איזה מהם)

2. "פרט" והסבר את הקשיים שליוו אותך בביצוע סעיף 1.


נושא משימה מספר 23002 


1. עליך לייצר לוח מעקב ובקרה מסוג גאנט לפרויקט המוזכר בנושא המשימה הקודם.

2. "פרט" והסבר את הקשיים שליוו אותך בביצוע סעיף 1.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים