נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

סוגי נעלי מגן (המשך)

פירוט יתר לתכונות הנעליים נמצא בתקנים ישראלים וזרים.

התקנים הישראלים הדנים בנעלי מגן:

 

ת"י 923 - מידות מנעלי וסימונם

 

ת"י 1112 חלק 1 ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים

 

ת"י 1112 חלק 2 ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות

 

ת"י 1286 בגדי מגן ומנעלי מגן: עמידות בחדירה של תמיסות כימיות נוזליות מסוכנות

 

ת"י 1710 מנעלים לשימוש מקצועי - קביעת ההתנגדות להחלקה

 

מפרט 296 מנעלי בטיחות : מנעלי גומי מוליכים מבוטנים או מנעלים מחומרים סינתטיים אחרים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים