סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם (המשך)

התקן כולל בדיקות מכניות מחמירות, בשיטת אל הרס.

 

להלן חלק מהבדיקות המצויות בתקן:

תכן הסולם דוגמאות לנושאים הנבדקים: יציבות חיבורים,

מניעת פינות חדות.

 

כוחות בסולם הכח המופעל על הסולם, בזמן שאדם עומד עליו,

נמדד ומבוטא כפי הנראה באיור שלפניך.

באופן כללי, משקל האדם העובד, מייצר כח (המבוטא בעזרת

וקטור כיוון ועוצמה) כלפי מטה, המחולק לשני וקטורים המייצגים

את הכוחות הפועלים פנימה והחוצה מהסולם, בהתאמה

לזווית ההנחה של הסולם על הקיר.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים