פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

זכור: לצורך בדיקת הפיגום, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

בדיקת פיגום כללית

- השתמש ברתמת בטיחות מחוברת למבנה.

- בדוק את המסגרת, החיבורים ושאר מרכיבי הפיגום לאיתור נזקים, 

קימוטים ונזקים בפיגום.

- בדוק שכל חלקי הפיגום ישרים וללא כיפופים.

- בדוק את אמצעי הנעילה באופן קבוע.

- הרכב סולם נייד בזמן ההקמה. אם הפיגום מורכב לאורך זמן – ראה כי

הורכבו דרגות קבועות.

- בדוק את החיזוקים.

- בדוק את לוחות הדריכה לפני ההרכבה.

-בדוק את הרכבת ותקינות כל הנדרש בכל קומה, לפני שתעבור לקומה הבאה.

-בתקופת ביצוע עבודה ממושכת, בדוק שמנהל העבודה ביצע בדיקות כנדרש (ראה להלן).

תדירות בדיקת פיגום על ידי מנהל עבודה (על פי התקנה)

                                                    (א)  מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד.

                                                    (ב)  הבדיקה לפי סעיף(א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש 

                                                          בו, ולאחר מכן –

                                                          (1)  אחת לשבעה ימים לפחות;

                                                          (2)  אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר;

                                                          (3)  אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.

                                                   (ג)  מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את 

                                                         הרישום לידיעת מבצע הבניה

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה