קווי חיים

נושאי המשימה מספר 46001+46002


נושא משימה מספר 46001
 1. זהה מקומות במקום העבודה שלך, בו נדרשים קווי עיגון/חיים.

 הבא לפחות 3 דוגמאות כאלו.

2. הסבר כיצד היית נותן פתרון לעבודה על גג שביר בעזרת קו עיגון/חיים?


נושא משימה מספר 46002
1. בדוק במפעלך והבא 3 דוגמאות למקומות בהם לדעתך יש להתקין קווי

עיגון קבועים? הסבר מדוע.

2. הסבר כיצד היית נותן פתרון בזמן הרכבה ופירוק פיגום זקפים, בעזרת קו עיגון/חיים?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים