מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

תפקידו של בודק מוסמך

הבודק המוסמך הינו גוף בלתי תלוי, המוגדר כמעבדה מוסמכת מטעם משארד הכלכלה, שאינו חשוד בהטיה של עובדות או בהעלמתן.

 

ככזה, על הבודק המוסמך מוטלים התפקידים הבאים:

-       לבחון את המתקנים והציוד הנדרשים בבדיקת בודק מוסמך

-       לבחון מתקנים אלו עפ"י דרישות החוק לצורת הבדיקה ולזמן הבדיקה

-       למלא תסקיר בדיקה ובו רישום כל הנדרש, כולל פגמים שאותרו על ידו בבדיקה

 -      לשלוח תסקיר לבעל המתקן הנבדק ולמינהל הבטיחות והבריאות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים