מערכות פניאומטיות

נושאי המשימה מספר 64001+64002

בטיחות בהפעלת כלים ומערכות פניאומטיות

 

יש להקפיד בבטיחות בהפעלת כלים ומערכות הידראוליות בנושאים הבאים:

•  מדחס

  -  בדיקת בודק מוסמך על פי הנדרש

  -  מיגון מכני

  -  התאמה פונקציונלית למערכת (ספיקה ולחץ)

  -  אבטחת אטימה נאותה של מערכת האטמים (אחזקה נכונה)

•  מיכל

  -  בדיקת אטימות מיכל.

  -  בדיקת עובי דופן ובדיקה של סכנות קורוזיה.

  -  בדיקה שנועדה לוודא ניקיון סביבתי, כולל תקינות נשם המיכל וניקוז.

  -  התאמת הנוזל ההידראולי למערכת.

  -  בדיקות "בודק מוסמך" לפי צורך.

•  שסתום פורק לחץ

  -  בדיקת תפקוד.

•  צילינדר דו כיווני

  -  בדיקת תפקוד.

  -  מיגון תחומי עבודה.

  -  בדיקת תקינות האטמים ושימון מתאים.

•  צנרת

  -  התאמת קוטר צנרת ועובי דופן ללחץ המערכת.

  -  התאמת חומר הצנרת לסוג הגז הזורם.

  -  בדיקת תקינות הצנרת ואביזריה לעמידה בתנאי הלחץ.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים