מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

הסיכונים במערכות הידרוליות

הסכנות בהפעלת מערכות הידראוליות:

•  מנוע

  -          סכנת התחשמלות.

  -          סכנת כוויות מחום.

  -          פגיעה מכנית.

 

•  משאבה

  -          פריצת שמן כתוצאה מכישלון אטמים.

  -          פגיעה מכנית במקום של העברת התנועה מהמנוע.

 

•  מיכל שמן

  -          נזילת שמן אשר תגרום להחלקה וזיהום.

  -          אי התאמת הנוזל לחומר המיכל.

 

•           שסתום בטחון (פורק לחץ)

  -         אי תפקוד יגרום לכישלון המערכת בעת בניית לחץ גבוה   מהמותר.

•  צילינדר

  -          פגיעות מכניות – צביטה, מכות.

 

•  צנרת

  -          סכנת פריצה של שמן.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים