מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

ביבליוגרפיה

 

פקודת הבטיחות בעבודה (בכל הכרוך במיגון מכונות והסחר בהן)

 

חוק עבודת נוער

 

https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy10/sh.../Machine_Guarding.ppt

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים