מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

מתזים

מתזים

קיימים מתזים מסוגים שונים, המוצגים בדוגמאות הבאות.

 

המתזים מורכבים במספר שיטות:

 - UPRIGHT " כלפי מעלה".

PENDENT " - כלפי מטה".

SIDEWALL " - צידי".

מתזים מיוחדים E.S.F.R (Early Suppresion Fast Response

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים