מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

מערכות כריזה

קיימות ממערכת כריזה פשוטה ועד מערכות כריזה משוכללות ומתקדמות.

מערכת כריזה מתקדמת כוללת מערכת לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים. המערכת מאפשרת העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים והשטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה מתבצעת מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית.

ניתן לשלב מערכת "טלפון כבאים" מבוקרת המיועדת לשימוש כוחות ההצלה בזמן חרום בתוך המערכת, וכן ניתן לשלב בה בנוסף גם מקורות מוסיקה.

 

מערכת כריזה תענה לדרישות תכנון והתקנה  על פי 72 NFPA

"טלפון כבאים" –מערכת תקשורת קווית לשימוש צוותי ההצלה והכיבוי בתחום הבניין (להלן - טלפון כבאים).

המצוידת בספק כוח עצמי בהתאמה ל - .NFPA 72

"מערכת למסירת הודעות  Address Public” הינה מערכת כריזת חירום להעברת הודעות העומדת

בדרישות ת י 1220 חלק .3

"

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים