גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

ביבליוגרפיה

 

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

 

פקודת העיריות

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו- 1986

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות)

 

http://www.sbsfence.com.au/wp-content/uploads/2013/07/AS-4687-2007.pdf

 

http://www.sbsfence.com.au/wpcontent/

uploads/2013/07/safety_security_fencing_construction_sites_ssra_5765.pdf

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים