חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

סוגי דיפון

מטרות

.1. באילו מקרים משתמשים בסוגי הדיפון השונים.

.2. כיצד מבצעים חפירה בעזרת הדיפון.

.3. יתרונות הדיפון.

.4. אילו סכנות קיימות בהקמת הדיפון והשימוש בו.

 

סוג הדיפון                                                            השימוש

.לוחות עץ                                            חפירה לא עמוקה ולא מסובכת

                                                         כל סוג אדמה מלבד אדמה חולית רווית מים

.תא הגנה                                            חפירה לזמן קצר בכל סוג אדמה

.שיגומים                                             אדמה חולית רווית מים

.כלונסאות בטון                                    עומס רב על דיפון 

                                                         חפירה עמוקה מאוד

    

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה