בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

ביבליוגרפיה

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970  

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) , התשע"א – 2011  

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998  

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה), התשכ"ד - 1964  

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה - 1984  

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997  

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988  

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א - 2001  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג - 1993  ;  ראה תיקון התשס"ב - 2002  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד - 1983  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד - 1983  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד - 1983  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה - 1985  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה - 1985  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א - 1990  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג - 1993  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג - 1992  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג - 1992  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005  

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג - 1993

פקודת התאונות ומחלות משלח-יד ותקנותיה  

פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה), 1945  

תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם - 1980  

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א - 1951  

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א - 1951

 

חוק עבודת נוער ותקנותיו

חוק עבודת נשים ותקנותיו

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים