אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 50001
1. הבא לפחות חמש דוגמאות נוספות לאזורי סיכון שנקבעו בחוקים ובתקנות שונות.

2. מה הסיבה להחמרה מצד המשרד להגנת הסביבה בהגדלת מרחקי הבטיחות למול דרישות משרד העבודה? 

 
נושא משימה מספר 50002
1. הבא לפחות חמש דוגמאות נוספות למרחקי בטיחות שנקבעו בחוקים ובתקנות שונות.

2. הבא דוגמה ממקום עבודתך בו מתקיים אזור סיכון עקב הימצאות חומר מסוכן כלשהו, בדוק וסמן את המרחק שנקבע לסיכון זה והבא את הנדרש מהחקיקה הרלבנטית.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים