מה / אם

נושאי משימה 37003 + 37004

ביביליוגרפיה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

 

http://www.defenseactions.com/misc/what-if-scenarios-can-be-helpful-or-hurtful-you-decide

http://web.mit.edu/course/10/10.27/www/1027CourseManual/1027CourseManual-AppVI.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Hazard_Analysis

כמו כן ראה:

ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה,  ד"ר אבי גריפל

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים