שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

                  לאחר מכן נלמדו הסימנים וניתן הסבר לכל אחד מהם:

חובה
להשתמש
באוזניות

חובה
להשתמש
במשקפי מגן

חובה
להשתמש
בנעלי
בטיחות

חובה
להשתמש
בכובע מגן

חובה
להשתמש
בכפפות מגן

חובה
להשתמש
במסכת
נשימה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים