כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002

נושא משימה מספר 32001:
כתוב נוהל בטיחות הדן בנושא השימוש בחומרים מסוכנים בארגון מסוים.
עליך להיעזר ברשימה הביבליוגרפית ולהסתמך עליה בתשובתך.
ציין את האתרים שעליהם הסתמכת.


נושא משימה מספר 32002:
הסבר כיצד תורם נוהל תקין לקידום מטרות הארגון ובטיחות העובדים בו.
עליך להיעזר ברשימה הביבליוגרפית ולהסתמך עליה בתשובתך.
ציין את האתרים שעליהם הסתמכת.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים