ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי 

חובות העובד:

  • להשתמש בציוד מגן אישי שסופק לו.

  • לשמור על תקינות הציוד.

  • לדווח על כל פגם או נזק בציוד.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים