מקום מוקף

נושאי משימה מספר 30001 + 30002

  נוהל הצלה

תאונות בחלל מוקף חמורות מתאונות רגילות, עקב קשיי ההצלה והסיכון הגבוה שגם המציל ייפגע. יש למנוע תאונה והפיכת תאונה ל”תאונה כפולה” על ידי  נקיטת כל הצעדים הדרושים:

•  להודיע על האירוע בקשר אלחוט למוקד העירוני או לכבאים

•  לא נכנסים לחלל מוקף שנמצא בו עובד פגוע אלא לאחר בדיקת גאזים. יש לצאת מההנחה שהאוויר במקום אינו תקין.

•  בדיקת פתחי איוורור וניסיון להחדיר אוויר צח לחלל המוקף

•  לא נכנסים ללא מחלץ זמין בחוץ.

•  שמירה על קשר.

•  רתמה וחבלים

•  בחילוץ אדם פגוע - הכלל הראשון הוא לא להוסיף ולפגוע בו.

•  החילוץ יתבצע במהירות. אדם השוהה בחלל המוקף שהאוויר בו בעל ריכוז חמצן נמוך, ייפגע באופן הפיך לאחר 5 - 7 דקות -         ועלול למות לאחר 8 דקות. אין לסמוך על דיווחי האדם הפגוע, כי תהליכי החשיבה שלו מבולבלים ואינם אמינים.

 

  זכור:

  אחוז ריכוז החמצן באוויר והשפעתו על העובד   

  21%     אווירה נשימתית רגילה

  18%      גבול הבטיחות

  16%     כאב ראש,דופק מהיר, הקאה וקוצר נשימה

  12%     סחרחורות, הקאות, איבוד יציבות ונפילה

  10%   התעלפות והקאות

  8%     הרדמות ומוות תוך מספר דקות

  6%     עצירת נשימה ומוות

עזרה ראשונה.

•  פינוי העובד לבית חולים (אפילו אם הוא נראה בסדר - תופעת - לוואי של פגיעת גאזים עלולה להתפתח לאחר מכן).

•  בדיקת מקור המפגע - מקור הגאזים.

•  יש לדווח למנהל העבודה על כל פגיעה, אירוע וכד’, אפילו אם הם נראים בלתי משמעותיים באותו הרגע. יש לרשום       במקום דו”ח השתלשלות האירועים לקראת הכנת הדו”ח הסופי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים