יעוץ וניהול איכות 

  • ליווי לקבלת תן תקן ממכון התקנים 

  •  

  • כתיבת נהלים 

  •  

  • איוש מנהלי וסוקרי איכות

ליווי לקבלת תו תקן ISO 9001:2008

ליווי ארגונים (יצרנים ונותני שירות) לקבלת התקן הישראלי ת"י  ISO 9001:2008  

בליווי נכלל מתן יעוץ ראשוני לטיפול בתהליכי איכות, כתיבת מדריך איכות, הדרכת והטמעת תהליכי איכות, הן בכדי לקבל את התקן הנדרש והן בכדי להפוך לגוף עצמאי, המנהל את נושאי האיכות שלו בצורה עצמאית ובלתי תלויה. 

 

סיום התהליך מלווה בביצוע מבדק מקדים למבדק מכון התקנים וליווי בפועל בעת המבדק החיצוני. 

 

מהו תקן - תקן הוא מסמך, שמפורטות בו הדרישות החלות על מוצר או שירות כדי שיתאים לייעודו. 

                  

תקן הוא מסמך, שמפורטות בו דרישות טכניות למוצר כדי שיתאים ליעודו. התקן דן בתכונות שונות של מוצר כגון: חומרים, מבנה, מידות, תפעול, סימון ואריזה. קיימים תקנים המגדירים שיטות בדיקה, מונחים ותוכן. את הכנת התקנים מרכז אגף התקינה ולשם כך הוא מפעיל מאות ועדות ציבוריות, בהן חברים אלפי נציגים ממגזרים שונים של המשק, ביניהם יצרנים, קבלנים, מוסדות מדע ומחקר, מעבדות בדיקה וכדומה.

איוש מנהלי וסוקרי איכות 

עבודות הקמה, שיפוץ ואחזקת רבות, דורשות פיקוח תמידי של אדם מיומן ומנוסה בעבודות אלו. 

חברתנו מאיישת מנהלי וסוקרי איכות מומחים, המכירים היטב את נהלי והוראות האיכות,

הבוחנים את תהליכי העבודה תוך שיטות פיקוח מתקדמות. 

כתיבת נהלים

כתיבת נהלים ועדכונם באופן שוטף מאפשרת יישום המדיניות והאסטרטגיה של הארגון, ולשם כך נדרשת בחינת האחריות והסמכויות של בעלי תפקידים, הגדרתם וניתוח תהליכי העבודה. 

 

כאשר הארגון מבצע פרוייקט של כתיבת נהלים הוא למעשה משקף את הארגון, משמר את הידע הארגון ומאפשר יצירת סדר וארגון של תהליכי העבודה של העובדים עצמם. 

 

תהליך כתיבת הנהלים יכול להעשות על ידי מומחה לכתיבת נהלים חיצוני לחברה או על ידי הנחיית העובדים בכתיבת הנהלים ויצירת פלטפורמות טכנולוגיות לשיתופם ולעדכונם. 

 

נהלי עבודה - נהלים המגדירים באופן מפורט כיצד מבוצעות המשימות בארגון ומגדירים את האחריות והסמכות של בעלי תפקידים ומחלקות. 

נהלי תפעול - נהלים אשר מהווים מדריך למשתמש ומיועדים בעיקר לעובדים חדשים ובכך  משמרים את הידע. 

נהלי מדיניות - הינם נהלים המפרשים את האסטרטגיה הארגונית ומאפשרים ליישם אותה באופן אחיד ומותאם.