מיגון מכונות

נושאי משימה מספר 24001 + 24002

 

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את הסיכונים הכרוכים בעבודה עם מכונות שונות.

2.י כיר ויזהה סוגי מגינים שונים למכונות.

3. יכיר ויזהה סוגי התקני בטיחות למכונות.

4. ילמד על היתרונות והחסרונות של כל מכלול הגנה.

5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך

   קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים