שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

 ...רחוב ה

                  ,סע בזהירות  

לבלי תדרוס את החתול המוזר של אשתי

טיפוס הרים או עבודה בגובה

ללא  מיחלים

הזהר מראי הצד של

משאית חולפת

להמשך השיעור