תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

לרשימת הקורסים

לתחילת הקורס

 

מבוא

 

אין כל ספק שבתנאי תאורה מסויימים קשה לנו לתפקד ובמקרים שונים אנו אף עשויים לטעות ולהיפגע בתאונת עבודה בגלל תנאי תאורה לקויים. לכן, בעת בוחרים מערכות תאורה לסביבת העבודה, יש להתחשב בשיקולים גיהותיים ובטיחותיים ורצוי תוך התייחסות לאיכות הסביבה וחסכון באנרגיה. במסגרת שיעור זה נילמד על התאורה המלאכותית, סוגי נורות, גורמי הסיכון שמתקני תאורה וכמובן על השפעת עוצמת התאורה על סביבת העבודה. 

 

 

 


 

חשוב- מהם גורמי הסיכון הקשורים למערכות תאורה?

קדימה

אחורה