ממיסים אורגניים

ממיסים אורגניים

נושאי המשימה מספר 31001 + 31002

 

מבוא
השימוש בממסים אורגנים הינו נרחב ביותר וניתן למצוא אותם בענפי עיסוק רבים, מהתעשייה לסוגיה ועד לשימוש ביתי.
"ממס" משמעותו חומר (נוזל או אדים), הממיס חומר אחר תוך יצירת תמיסה.
ממסים המכילים פחמן, ידועים כממסים אורגנים ובהם כימיקלים מסוכנים שונים.
ניתן למצוא ממסים אורגנים מגוונים בתעשיות שונות, כפי שנראה בדוגמא שבטבלה:

 

הבסיס לקטלוג ואבחנה בין ממסים אורגניים, נעשה לפי הרכבו הכימי. בעיקרון, לחומרים הנמצאים באותו סיווג קבוצתי יש תכונות התנהגות ופעילות כימית דומה.
אף-על-פי-כן, קיימים בתוך כל קבוצה שינויים בתוצאות הרעילות של כל חומר, ויש לפיכך להתייחס לכל חומר בהתאמה.
ממסים אלו משפיעים על גוף האדם, תוך כדי כניסתם
בשלוש צורות אפשריות:

על-ידי נשימה

• על-ידי בליעה

• חדירה דרך העור


חשוב לציין שכל אחד מממסים אלו יוצר תגובה ביולוגית שונה, ולפיכך יש לבחון את החומר היטב, עוד לפני השימוש, את תכונותיו ואת השפעותיו על האדם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים