אחראי רעלים

שם

מייל *

טלפון

מעוניין לקבל פרטים על הקורס

ההודעה התקבלה

השאר פרטים ואנו נחזור אליך

מבוא

אחראי רעלים הינו עובד העסק אשר אמור להכיר היטב את תכונותיהם של החומרים המסוכנים את אופן הטיפול בהם, הן בטיפול השוטף והן באירוע חומרים מסוכנים.

אחראי רעלים מהווה גם יועץ למנהל או לבעל העסק בתחום החומרים המסוכנים ומהווה כאיש קשר מול הגורמים הממשלתיים העוסקים בנושא.

מטרת הקורס

הכשרת עובדים לתפקיד אחראי רעלים הכולל טיפול ברעלים בהתאם להוראות החוק תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות ואיכות הסביבה.

אוכלוסיית יעד

עובדים שמונו לשמש כאחראי רעלים בעסק ועובדים העוסקים בטיפול בחומרים מסוכנים.

תנאי קבלה

היעדר רישום פלילי

תעודות והסמכות

לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר קורס.

משך הקורס

24 שעות לימוד אקדמאיות, כולל מבחן מסכם  – 3 מפגשים של יום מלא.

מתכונת הקורס

שלושה מפגשי לימוד , בין השעות 08:30-16:30.  הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך

נושאי הלימוד

 • חוק חומרים מסוכנים ותקנות

 • היבטים משפטיים

 • היתר רעלים + טפסים לבקשת היתר רעלים

 • אחסון חומרים מסוכנים

 • גיליון msds

 • שינוע חומרים מסוכנים אספקה למפעל, שינוע חומרים מסוכנים פנים מפעלי

 • גהות תעסוקתית

 • ניתוח אירוע חיצוני

 • ציוד מגן אישי

 • ניהול סיכונים , סדנא לניהול סיכוני חומ"ס

 • נוהל חירום לטיפול באירוע חומ"ס.

מקום ומועד הלימוד

ראשון לציון

מחיר

מחיר הקורס 900₪ לא כולל מע"מ, מחיר הקורס כולל חומר לימוד.