לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

תוכנית בטיחות וסקר סיכונים

נושאי משימה מספר 39-001 + 39-002 
 

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1.

ידע מהן דרישות החוק בנושא.

2.יכיר את מרכיבי תוכנית הבטיחות. 

3.ידע מהו הקשר בין תוכנית בטיחות לסקר סיכונים.

4 יכיר את נושא תיק מפעל. 

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה