לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

תאורה


נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר הההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.יכיר את גורמי הסיכון בתאורה 

2.יכיר את השפעת התאורה על סביבת העבודה 

3.ידע מה ההבדלים בין סוגי נורות שונים

4. יוכל להתאים את סוג הנורות לאופי העבודה 

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות

אחורה