לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38-001 + 38-002 

קדימה

מטרות הקורס 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1.יכיר את כללי הבטיחות הבסיסיים בריתוך.

2.יכיר את ציוד המגן האישי הנדרש לעבודות ריתוך.

3.ילמד על אירועי תאונות ופסקי דין בנושא ריתוך.

4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד

5.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

אחורה