לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

היגיינה וניקיון בתעשייה

נושאי המשימה מספר 34002 + 34001

קדימה

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.יכיר את התקנות בנושא

2.ידע מה נדרש מהתופס בנושא צביעה וניקיון

3. ידע מה נדרש מהתופס בנושא שירותים, מקלחות, אוכל

4.ידע מה נדרש מהתופס בנושא איוורור מקום העבודה

5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך 

    קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה