ריתוך

ריתוך.png

ריתוך וחיתוך בלהבת גז

נושאי משימה מספר 38-001 + 38-002

בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38-003 + 38-004