לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40-001 + 40-002 

קדימה

מטרות הקורס

 

1.בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

יכיר את החוקים העוסקים בציוד מגן אישי.

2.יכיר את חשיבות השימוש בציוד מגן אישי.

3.יזהה אמצעי מגן בהתאם לסוג ההגנה הנדרש.

4. ידע את חובות המעביד והעובד לגבי ציוד מגן אישי.

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

6.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה