לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

עגורנים ומנופים

נושא משימה מספר 25-001 

קדימה

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1.

יכיר את גורמי הסוגים השונים של  ציוד ואביזרי הרמה.

2.יכיר את אמצעי הבטיחות המתאימים לעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה.

3.יכיר מושגי יסוד מתחום אישור ופסילה לאביזרי הרמה.

4. ידע כיצד לתכנן נכון עבודה עם ציוד  ואביזרי הרמה על פי אופי העבודה.

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה