לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

נהלים והוראות עבודה

נושאי משימה מספר 32001 + 32002

מספר אישור - 603401

קדימה

מטרות הקורס

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את הצורך והחשיבות בכתיבת נהלים בארגון.

2.ידע את מבנה הנוהל הבסיסי ויזהה את מרכיביו השונים.

3.יכיר את השלבים בבנית נוהל תקין.

4. ידע מהו התהליך הנכון להטמעת נוהל בארגון.

5. ידע לזהות נוהל חירום.

6. ידע לזהות סוגי נהלים שונים בעזרת גלישה באתרי אינטרנט נבחרים. 

7.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

8.יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות     בעבודה.

אחורה