לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

מס' אישור 603398

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1. יכיר את החוק והתקנות בהקשר למקום מוקף

2. יידע מהם הסיכונים הכרוכים בעבודה במקום מוקף

3. ידע מהן הבדיקות הנדרשות לפני כניסה למקום מוקף

4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה