לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

מס' אישור 603398

קדימה

מטרות הקורס 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  1. יכיר את החוק והתקנות בהקשר למעליות

  2. ידע מהן הבדיקות התקופתיות למעליות

  3. ידע מהם התקנים הרלוונטים לנושא מעליות

  4. ידע שיש לדווח לפיקוח על אירוע בטיחות הקשור למעליות

  5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

אחורה