לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

ממיסים אורגניים

נושאי משימה מספר 31-001 + 31-002 

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

  1. יכיר את התכונות הפיסיקליות של ממסים אורגנים

  2. ידע מהם סיכוני הבריאות הנובעים מחומרים אורגנים

  3. יכיר אמצעי מניעה ואמצעי בקרה לממסים אורגנים

  4. ידע מהו דף מידע לחומ"ס

  5. ידע לזהות קיצורי מילים בתחום,משפטי סיכון ומשפטי בטיחות

  6. יכיר חוקים ותקנות בתחום 

  7. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  8. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה