לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

המלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה 

נושאי משימה מספר 26-001 + 26-002 

קדימה

מטרות הקורס 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

  1. יכיר את החוקים והתקנות הקשורים למלגזות. 

  2. ידע להבחין בין סוגי מלגזות שונות. 

  3. יכיר את חלקי המלגזה וידע לזהותם. 

  4.  יכיר את הסיכונים הכרוכים בתפעול ובאחזקת מלגזות. 

  5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

  6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

אחורה