לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות

נושאי משימה מספר 24-002 + 24-001 

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1.

ידע מהי מחלת מקצוע 

2.ידע מהן דרישות החוק במידה של חשש למחלת מקצוע במקום העבודה 

3. יכיר את דרישות החוק למניעת מחלת מקצוע

4. יכיר את דרישות החוק בנושא בדיקות רפואיות לעובדים

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה