לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

בטיחות בחשמל

נושאי משימה מספר 17-003 + 17-004

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.

יכיר את סיכוני החשמל. 

2.יכיר שיטות ואמצעי הגנה.

3.יכיר את החוקים והתקנות בבטיחות בעבודות חשמל.

4.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

5. 

יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על הבטיחות בעבודה

אחורה