לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

בטיחות לחומרים מסוכנים

נושאי משימה מספר 19-002 + 19-001

קדימה

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.

 יכיר את תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התשנ"ח 1998.

2.ידע את הדרישות לגבי תכולת גיליון הבטיחות. 

3.יזהה את מרכיבי גיליון הבטיחות. 

4.יזהה את ההבדלים בין גיליון בטיחות עפ"י התקנות בארץ וגליונות בטיחות בחו"ל . 

5. 

יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

6. 

יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה. 

אחורה