לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

הערכת סיכונים

נושאי המשימה מספר 37001 + 37002

 מספר אישור  603387

קדימה

מטרות הקורס 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

1. יכיר את המושגים – סיכון, מפגע, סקר סיכונים, הערכת סיכונים.

2. יכיר את השיטות המקובלות לביצוע סיקרי סיכונים.

3.ידע היכן מופיע בפקודה ובתקנות נושא סקר סיכונים.

4. ידע כיצד מעריכים חומרת סיכון.

5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד העבודה, לצורך 

   קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות  בעבודה.

אחורה