קדימה

הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001 + 36002

מס' אישור 603383

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

  1. יכיר את הפקודה והתקנות בדבר הדרכה ומסירת מידע.

  2. ידע מה היא הדרכה בכלל והדרכת בטיחות בפרט.

  3. ידע מי מוסמך לבצע הדרכת בטיחות.

  4. ידע מה נדרש מהמעסיק בתחום מסירת מידע

  5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

  6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

אחורה