קדימה

בודק מוסמך

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה  ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך: 

  1. יכיר את תפקידיו של בודק מוסמך.

  2. יזהה את הנושאים בהם מטפל בודק מוסמך.

  3. יכיר את מועדי הבדיקה לציוד הנדרש בבדיקות בודק מוסמך.

  4. יזהה שגיאות אפשריות בעבודתו של הבודק המוסמך.

  5. יכיר מבנה תסקיר ומשמעותו.

  6. יכין עבודת בית בנושא הנלמד. 

  7. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה